HOME
There are no translations available.

Актуалната епизоотична обстановка, във връзка с разпространението и превенцията на АЧС /африканска чума по свинете/, обсъдиха на заседание членовете на Областната епизоотична комисия. Информацията бе докладвана от директора на ОБДХ Ямбол д-р Николай Георгиев. Към този момент 15 области в страната са засегнати и има регистрирани случаи на заболяването АЧС. Случаите от месец декември и януари са установени предимно при диви прасета. Такива са и случаите на установени проби на заболяването на територията на област Ямбол. Освен първата положителна проба при диво прасе в землището на село Камен връх са установени и още няколко при отстреляни и мъртви прасета в землищата на селата Лозенец, Савино, Поляна. Областният управител Димитър Иванов призова за повишено внимание, най-вече ловците и ловните дружинки, поради големия периметър и различните точки от областта, в които се проявяват случаи на заболели диви прасета. Ситуация, която изисква спазване още по строго на набелязаните мерки за биосигурност.

В тази връзка и на територията на област Ямбол се предприемат мерки свързани с дезинфекция, организиран контрол в месодобивни предприятия, както и почистване и дезинфекция на всички съоръжения свързани с отглеждане и транспортиране на свине. Припомняме, че от  9 януари 2019 г., влезе в сила забрана за движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна. Мерките бяха предприети заради влошената епизоотична обстановка.

Общините от област Ямбол докладваха за определените терени за обезвреждане на животински продукти и специфично рисков материал съгласно Наредба №22. Всички общини, освен община Ямбол, имат определени и съгласувани терени при нужда от загробване на животни с положителни проби за АЧС. Община Ямбол към този момент все още няма определени терени. Областният управител информира, че предстоят съвместни проверки на РИОСВ и РЗИ по общини за наличие на нерегламентирани сметища, представляващи евентуална опасност и по отношение на разпространяване на заболяването.

В хода на комисията, стана ясно, че предстоят проверки във всички населени места на територията на област Ямбол за съществуващи обекти тип „заден двор“ за отглеждане на прасета. Ветеринарни лекари от ОДБХ ще присъстват постоянно  в промишлените обекти на територията на област Ямбол и взимат проби при наличие на мъртви животни.

Областният управител Димитър Иванов и чрез медиите призова хората за своевременно уведомяване на компетентните органи при намиране на мъртво животно.

 

 

Last Updated (Wednesday, 15 January 2020 13:49)

 
There are no translations available.

В изпълнение правомощията на областния управител на област Ямбол по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията на Общински съвет Ямбол от последната сесия. Областният управител връща за ново разглеждане решението по т.25 от дневния ред касаещо „Преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране, чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазар и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих, чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт". Решението по точката е прието с 25 гласа - „За”; „Против” – 4, „Въздържали се” - 4.

 

При разглеждане на фактическата страна на взетото решение областният управител, счита че решението е незаконосъобразно като прието при неспазване на законоустановената форма. Съображенията за това са следните:

Last Updated (Monday, 23 December 2019 12:56)

Read more...

 
There are no translations available.

Областният управител върна за ново обсъждане решението от 10.12.2019г. по т.1 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет „Тунджа“. Решението е прието с 13 гласа „за“ , 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.

В изпълнение правомощията на Областния управител от Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на заседанието на Общинския съвет. Областният управител смята решението по точка 1 за незаконосъобразно.

Областният управител счита, че решението е прието от компетентния орган, прието е с необходимото мнозинство, но въз основа на установеното от фактическа страна, счита че чл. 5, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 25, т. 2 и т. 11 от Правилника, приет с Решение № 25, са незаконосъобразни, приети при нарушение на материалния закон. Съображенията за това са следните:

Last Updated (Monday, 23 December 2019 12:53)

Read more...

 
There are no translations available.

Среща с кметовете на петте общини Ямбол, Елхово, Стралджа, Болярово и „Тунджа“ и председателите на Общинските съвети организира и проведе областният управител на област Ямбол Димитър Иванов.

На срещата присъстваха Петър Киров, кмет на Елхово, Атанас Киров, кмет на Стралджа, Христо Христов, кмет на Болярово, Андон Кръстев, секретар на „Тунджа“, Антон Шиков, председател на ОбС Ямбол, Иван Митев, председател ОбС Стралджа, Николай Тончев, председател ОбС Елхово, Нели Славова, председател ОбС „Тунджа“.

Основна тема на разговор на срещата инициирана от областен управител, бе осъществяването на контрола по законосъобразност на актовете на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на административните актове, издавани от кметовете на общини.

Last Updated (Thursday, 19 December 2019 16:40)

Read more...

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
 
Who is here?
We have 49 guests online