Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол
Съдържание
Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол
ПРАВИЛНИК
РЕШЕНИЯ
Всички страници

 

 

СЪСТАВ

Председател: Христо Колев – Заместник областен управител на област Ямбол

Координатор: Галя Павлова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ямбол

Членове:
Основен екип:
1. Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол;
2. Жаклин Попова – главен експерт Закрила на детето при Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол;
3. д-р Зоя Кривошиева – директор на дирекция „Медицински дейности” при Регионална здравна инспекция – Ямбол;
4. Нанка Василева – старши експерт по Организация на средното образование в Регионално управление на образованието – Ямбол;
5. Атанаска Бонева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол;
6. Христо Делигрозев – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Елхово;

Разширен екип:
1. Неда Бъчварова – директор на дирекция Хуманитарни дейности при община Ямбол;
2. Татяна Стоянова  – началник отдел Култура и други хуманитарни дейности при община Тунджа
3. Силва Иванова – началник отдел Социални услуги при община Тунджа;
4. Мариана Милева – ръководител Социални дейности при община Елхово;
5. Недялка Димитрова – началник отдел Хуманитарни дейности при община Стралджа;
6. Живка Иванова – управител на ЦСРИ – Стралджа;
7. Димитринка Кирова – специалист в отдел Хуманитарни дейности при община Болярово;
8. Миряна Иванова – управител ЦНСТПЛД в община Болярово;
9. Светлозар Пехливанов – началник отдел „Социална закрила” при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
10. Жана Тодорова – социален работник в отдел „Закрила на детето” при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
11. Йорданка Янева - началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги” при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
12. Султанка Николова – началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги” при Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
13. Галина Владева – началник отдел Закрила на детето при Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
14. Румяна Начева – областен координатор към Областно координационно звено Ямбол, създадено по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от Агенция за социално подпомагане;
15. Донка Терзиева – областен координатор към Областно координационно звено Ямбол, създадено по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от Агенция за социално подпомагане.
 Последна промяна (Четвъртък, 20 Юли 2017 14:49)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?