Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Постоянна комисия по социална политика към ОСР
Съдържание
Постоянна комисия по социална политика към ОСР
Протокол
Всички страници

СЪСТАВ

Председател: Христо Колев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Галя Павлова – главен експерт  в Областна администрация Ямбол

Членове:

1. Неда Бъчварова – директор на дирекция Хуманитарни дейности в община Ямбол;
2. Станчо Ставрев – заместник кмет на община Тунджа;
3. Недялка Димитрова – началник отдел Хуманитарни дейности при община Стралджа;
4. Мариана Славова - Милева – ръководител служба Социални дейности към община Елхово;
5. Мария Чанева – секретар на община Болярово;
6. Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол;
7. Мария Славова – директор на Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
8. Елена Радева - началник отдел Хора с увреждания и социални услуги при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
9. Росица Лалева – началник отдел Закрила на детето при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
10. Султанка Николова – началник отдел Хора с увреждания и социални услуги при  Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
11. Галина Владева – началник отдел Закрила на детето при  Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
12. д-р Зоя Кривошиева  – директор на Дирекция Медицински дейности при Регионална здравна инспекция – Ямбол;
13. Нанка Василева – старши експерт по Организация на средното образование в Регионално управление на образованието – Ямбол;
14. Генка Киркова – началник отдел Посреднически услуги при Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол;
15. Татяна Дюлгерова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Елхово;
16. Таня Дженкова - Трифонова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ямбол;
17. Кръстина Атанасова – регионален координатор на Съюз на инвалидите в България – Ямбол;
18. инж. Митко Филипов – директор на Областен съвет на Български Червен Кръст – Ямбол;
19. Атанаска Бонева – представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол ;
20. Илияна Димитрова – председател на РС на КНСБ Ямбол;
21. Мария Маджарова – председател на СРС към КТ „Подкрепа” – Ямбол;
22. Татяна Балъкчиева – заместник председател на УС на ЯТПП;
23. Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА – Ямбол;
24. Николай Георгиев – председател на УС на КРИБ Ямбол;
25. Георги Георгиев – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол
26. Тодор Караиванов – представител на Съюз за стопанска инициатива, областно представителство – Ямбол

              Настоящата заповед отменя Заповед № РД01 / 00055 от 27.06.2018 г.

              Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)

Областен управител на област ЯмболПоследна промяна (Четвъртък, 12 Юли 2018 12:58)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?