Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Европейски програми Събития, конференции и семинари за Европейски съюз

СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Свободно движение на хора, признаване на квалификации и социално-осигурителни права
 
Семинар, на тема „Свободно движение на хора, признаване на квалификации и социално-осигурителни права” ще се проведе на 23 и 24 юни 2011г. в Маастрихт, Холандия.
Семинарът разглежда проблематичните въпроси на свободното движение и начините да се помогне на страните-членки да въведат условията на Директива 2004/38/ЕС. Ще се обсъдят също условията на Директивата за професионални квалификации 2005/36/ЕС, въпросите за мобилността в бизнеса и чести проблеми във въвеждането и инструментите за модернизация в тази сфера. Освен това семинарът ще се фокусира върху социалната защита на мобилни работници, така че да се стимулира работната мобилност. В този контекст ще бъдат разгледани условията за координация на социално-осигурителните права за граждани на Европейския съюз и законно пребиваващи граждани на трети страни, като се дадат конкретни примери за законови промени в социално-осигурителната правна рамка.
Краен срок за записване: 1 юни
За повече информация и регистрация: http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4392# 
 
 
 
 
Магистърска програма по Европеистика
Съвместна магистърска програма по Европейска интеграция и регионализъм
 
Силата на тази съвместна магистърска програма е във висококвалифицираните преподаватели от партньорската мрежа. Програмата се предлага от Университетите на Граз и Загреб, съвместно с центровете на Европейския институт за публична администрация в Барселона и Люксембург и Европейската академия в Болзано, Южен Тирол /Северна Италия/.
Магистърската програма предлага на студентите:
 • Интердисциплинарен и практичен подход;
 • Международни лектори и преподаватели;
 • Интерактивно обучение, онлайн лекции и лекции лице в лице;
 • Европейска мрежа за бъдещи дейности;
 • Достъп до международни организации и регионални администрации чрез задълбочено обучение по управлението на проекти;
 • Мултикултурно измерение чрез посещаване на лекции в 5 различни страни.
Петте модула на програмата включват:
 • Модул 1: Право на Европейския съюз и неговото въвеждане /Люксембург/
 • Модул 2: Регионални въпроси: Политики, Структури и Управление /Барселона/
 • Модул 3: Регионализъм и Реформи в държавния сектор / Граз и Загреб/
 • Модул 4: Човешки права, малцинства и управление на диверсификацията /Болзано/
 • Модул 5: Разработване и управление на европейски проекти /
Такса: € 11920

За повече информация: http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4752

 

Свободно движение на хора, признаване на квалификации и права за социално осигуряване
 
Семинар на тема „Свободно движение на хора, признаване на квалификации и права за социално осигуряване” ще се проведе в Маастрихт, Холандия, на 23 и 24 юни 2011г.
По време на семинара ще бъдат обсъдени проблематични аспекти от свободното движение на хора, както и начини, по които страните-членки на ЕС могат подобаващо да приложат условията на Директива 2004/38 на ЕС. Ще бъдат дискутирани също така процедурите за оценка на Директивата за професионални квалификации 2005/36 на ЕС, въпросите за работната мобилност и чести проблеми по въвеждането, включително прокарването на правните рамки и инструментите за модернизация.
Освен това, семинарът ще се фокусира върху социалната защита на работници в движение, за да може да се насърчи работната мобилност. В този контекст, ще бъдат анализирани условията за координация на правата за социално осигуряване на европейски граждани и законово пребиваващи граждани на трети страни, като се дадат конкретни примери за законовите промени в този вид законодателство.
Краен срок за записване: 1 юни 2011г.
За повече информация и регистрация:
 
 
Въвеждане на наредбите за Структурните фондове през 2007-2013г.
 
На 19 и 20 май 2011г. в Маастрхит, Холандия, ще се проведе двудневен семинар под надслов „Въвеждане на наредбите за Структурните фондове през 2007-2013г.”.
Събитието ще бъде посветено на въпроси, свързани с актуалните оперативни програми. В него ще бъдат разгледани подробно темите за програмите и финансовите правила, новостите в управлението на програмните задачи, финансов мениджмънт, финансов контрол и процедури по одит, промени в изискванията за оценка и мониторинг, както и актуалните правила за регионална помощ. Ще бъде разгледан и въпросът с измерването на напредъка и успеха в приоритетното ниво /програмни индикатори/.
В края на семинара участниците ще имат ясна представя за това как да въведат актуалните изисквания, включително подробни мениджърски процедури и добрите практики във въвеждането, както и използването на инструменти за измерване на ефектите от посредничеството.
Краен срок за записване: 4 май 2011г.
За повече информация и регистрация:

Последна промяна (Понеделник, 16 Май 2011 11:42)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?