There are no translations available.

Областният управител на Област Ямбол Димитър Иванов, свика на първо заседание Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД).

Инициативата е по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България“. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства. Става дума за координация на практическо ниво и разглеждане и решаване на конкретни случаи.

"Приех идеята да работим по този проект чистосърдечно и с ентусиазъм, защото става дума за разрешаване на конкретни проблеми на конкретни деца. Надявам се на добра ангажираност и от страна на останалите институции в областта, за да има реални резултати", това каза областният управител при откриване на срещата.

 

В първото работно съвещание се включиха представители на институции от областта, ангажирани с работа с деца в риск на областно и общинско ниво.

Целите, задачите и постиженията в тази посока разясни изпълнителният директор на "надежда и домове за децата - България" Георги Симеонов.

Областен координационен механизъм  работи успешно в още 10 области в страната и е признат официално като добра практика от УНИЦЕФ.

 


Last Updated (Monday, 25 May 2015 12:37)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?