There are no translations available.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа предложение за кандидатстване на Областна администрация Ямбол и включване в проект „Подкрепа за заетост“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“.

Агенцията по заетостта дава възможност областните управители да наемат безработни лица за осъществяване на мерки и превантивни дейности за защита от бедствия и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциален риск от наводнения.

За област Ямбол могат да бъдат наети до 120 безработни лица, информира на заседанието на комисията Пенка Кирилова  директор на Дирекция „Регионална служба по заетост“ Бургас. Договорите с безработните лица ще са за 4 месеца.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов счита за целесъобразно включването в проекта и получи подкрепата на общините от областта.

Всички кметове на общини от област Ямбол подкрепят наемането на лица за извършване на превантивни дейности, като ще участват активно в планирането и реализирането на конкретните мерки, стана ясно от заседанието.

Last Updated (Monday, 22 June 2015 10:47)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?