There are no translations available.

През месец септември 2015г. стартира процедура за набиране на кандидати за работа по Програма „Старт на кариерата“ от началото на 2016г. В рамките на програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование. Програмата е финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Предвижда се осигуряване на заетост на 1500 младежи в цялата страна. Младежите се наемат за срок от 9 месеца, като за всяко лице ежемесечно се субсидират трудово възнаграждение, здравни и социални осигуровки.

 

Last Updated (Thursday, 30 July 2015 12:17)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?