Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Връзки с обществеността Новините Септември стартира набиране кандидати по Програма „Старт на кариерата“

През месец септември 2015г. стартира процедура за набиране на кандидати за работа по Програма „Старт на кариерата“ от началото на 2016г. В рамките на програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование. Програмата е финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Предвижда се осигуряване на заетост на 1500 младежи в цялата страна. Младежите се наемат за срок от 9 месеца, като за всяко лице ежемесечно се субсидират трудово възнаграждение, здравни и социални осигуровки.

 

Последна промяна (Четвъртък, 30 Юли 2015 12:17)