There are no translations available.

23-тото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югоизточен район  се проведе в Бургас. Участие в него взе заместник-областния управител на област Ямбол Диана Динкова.

Акцент на заседанието бе темата за развитието на туризма в Югоизточен район, приоритетите и целите заложени в този сектор за периода 2014-2020 г.

Представител на Министерство на туризма запозна присъстващите с развитието на регионалната туристическа политика в туристическите райони на Югоизточен район, съгласно утвърдената концепция за туристическо райониране на България.

Членовете на РСР на ЮИР се запознаха с възможностите за финансиране в новия програмен период по ОП "региони в растеж" Приоритетна ос 6: Регионален туризъм, където са предвидени средства в размер на 101 млн.лв. за съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?