There are no translations available.

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов бе гост на станалия вече традиция в Елхово празник на баницата и изложение "Бизнес, традиции и иновации на територията на Местна инициативна група - Елхово". На 19 и 20 септември 2015 г. на обновения централен площад в град Елхово се представиха фирми, земеделски производители и организации изпълнили проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., чрез Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Елхово. Освен тях в изложението се включиха представители на местния бизнес, на местни културни институции, народни читалища от община Елхово и други организации.


 

Тазгодишното изложение показа реално постигнатото чрез реализиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони, разкри ефекта от тази програма в един регион, този на Елхово.  Изложението постигна целта си - да подпомогне местното предприемачество, както и да съхрани и развие природното и културно-историческо наследство, занаяти, обичаи на региона.

 


Изложението освен че се превърна в празник за пореден път доказа, че община Елхово може и е перспективно и интересно място за развитие на бизнес инициативи.

 

Last Updated (Wednesday, 23 September 2015 09:51)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?