Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Връзки с обществеността Новините Асоциация по ВиК Ямбол търси да назначи главен секретар и главен счетоводител

Тече срокът за подаване на документи за кандидатстване за главен секретар и главен счетоводител (финансов експерт в Асоциация по Водоснабдяване и канализация Ямбол.

До 2 ноември 2015г. (включително) документи на желаещите да кандидатстват за позициите главен секретар и главен счетоводител към Асоциация по ВиК се подават чрез деловодството на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов 18, от 9.00 до 17.30 часа всеки делничен ден.

Асоциация по ВиК обявява конкурс за длъжността „Главен секретар“ в Асоциация по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол. Изискванията към длъжността са за висше юридическо образование, степен – магистър и придобита юридическа правоспособност. Позицията е за пълен работен 8 часов ден.

За длъжността „Главен счетоводител“ (финансов експерт) в Асоциация по ВиК кандидатите трябва да имат висше образование, степен бакалавър и трябва да отговарят на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството. Позицията е за непълен работен ден – 4 часа при петдневна работна седмица.

Необходими документи за участие в конкурсните процедури:

1. Заявление за участие в конкурс по образец;

2. Автобиография европейски формат;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,

копие на удостоверение за придобита правоспособност,

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит (само за длъжността „главен счетоводител“).

5. Свидетелство за съдимост (само за длъжността „главен счетоводител“).

Конкурсите се провеждат на два етапа:

I етап -писмен тест

II етап - интервю, с кандидатите преминали успешно първия етап

Подробна информация за конкурсите, както и конкретните изисквания към длъжността са обявени на интернет страницата на Областна администрация Ямбол на адрес www. yambol.government.bg в секция Асоциация по ВиК, /Съобщения/

Лице за контакт: Павлина Пенева– тел. 046/686843

 

Последна промяна (Сряда, 21 Октомври 2015 14:32)