There are no translations available.

Първо заседание на Областната комисия за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол се състоя. Комисията е сформирана съгласно Заповед  на Министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Областната  здравна карта на област Ямбол се изготвя след извършване на оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения с изискванията на чл.19, ал.2 и ал.3 на Закона за лечебните заведения.  При изработването и комисията трябва да се съобрази и с достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечени райони на област Ямбол. Оценката трябва да отразява състоянието на системата на здравеопазване в областта.

 

Last Updated (Thursday, 12 November 2015 16:32)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?