There are no translations available.

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район се проведе на 17 ноември 2015г. в Бургас. на заседанието присъства заместник-областният управител на област Ямбол Диана Динкова.

Акцент в заседанието бе Целенасочената инвестиционна програмa в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Пред присъстващите бе представен  напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към момента. Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР към 9.11.2015г. е 1054 на стойност 2 523 985 603 лева. най-голям брой проекти имат областите Бургас и Стара Загора съответно 372 и 332 проекта. Следва област Ямбол със 178 и Сливен със 150 проекта.

На срещата бяха представени и възможностите за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.  и  ОП „Инициатива за МСП“ 2014 - 2020 г.

Председателството на съвета за първото шестмесечие на 2016г. ще бъде на област Стара Загора.

 

Last Updated (Tuesday, 17 November 2015 15:57)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?