There are no translations available.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Във връзка с необходимостта от застраховане на движимо и недвижимо имущество на Областна администрация, гр. Ямбол за 2016г. се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

 

-    Пожар ( вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
-    Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;
-    Свличане или срутване на земни пластове
- Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
-  Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
-    Земетресение;
-    Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
-    Късо съединение/токов удар
Офертите се подават в срок до 13.00ч. на 17 декември 2015г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Офертите ще бъдат класирани по критерий „най-ниска” цена.
Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следните лица:
Светла Добрева – 046 686842;
Йорданка Касидова – 046 686822ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/
Областен управител на област Ямбол

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?