There are no translations available.

Във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”, се състоя официално откриване на рекултивирания терен на депо за битови отпадъци на община Стралджа. Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов бе гост на събитието.

С изпълнението на този партньорски проект общините Стралджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора и „Тунджа“ изградиха регионално депо и закриха съществуващите общински депа за отпадъци, което допринася както за подобряване на околната среда в регион Ямбол, така и за прилагането на законодателните изисквания в сферата на управление на отпадъците.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинското депо на община Стралджа е 3 841 200 лв. Изпълнението приключи на 23.12.2015г. с издаване на разрешение за ползване.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?