There are no translations available.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците на Ямбол. Проектът е на стойност 31 266 832 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ На откриването присъстваха областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметовете на общините, които то ще обслужва, представители на фирмата изпълнител, проектанти, надзор...Новото депо, което отговаря на всички екологични изисквания,  ще обслужва 270 000 жители на общините – Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. В рамките на проекта е  изграден довеждащ път до съоръжението и е извършена рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.

Last Updated (Friday, 22 January 2016 15:44)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?