Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Връзки с обществеността Новините Министър Ивелина Василева откри Клетка 1 на Регионалното депо за отпадъци

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците на Ямбол. Проектът е на стойност 31 266 832 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ На откриването присъстваха областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметовете на общините, които то ще обслужва, представители на фирмата изпълнител, проектанти, надзор...Новото депо, което отговаря на всички екологични изисквания,  ще обслужва 270 000 жители на общините – Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. В рамките на проекта е  изграден довеждащ път до съоръжението и е извършена рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.

Последна промяна (Петък, 22 Януари 2016 16:44)