There are no translations available.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа и съгласува държавния план-прием на област Ямбол за професионални гимназии и държавни и общински училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация за учебната 2016/2017 година.За постигане на разумно балансиран държавен план-прием, бяха организирани и проведени поредица от срещи и инициативи за обсъждане възможностите за подобряване ефективността и качеството на предлаганото професионално образование и обучение, съобразено с потребностите на икономическите направления и търсения в област Ямбол.

Предложението на област Ямбол е за 21 паралелки след 7 клас и 24 паралелки след 8 клас. Комисията подкрепи предложението в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ Ямбол по три професии да се осъществява обучение чрез работа /дуално обучение/. Това са Машинен техник, Мехатроника и Газова техника. Подкрепи и предложенията за прием по нови за областта професии и специалности за учебната 2016/2017 г. Това са в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ Ямбол професия „Фермер”, професия „Агроеколог и в Основно училище „Д-р Петър Берон” Ямбол професия „Помощник в строителството”.

Регионалният инспекторат по образование Ямбол ще изпрати съгласувания план-прием за одобрение от министъра на образованието.

 

Last Updated (Thursday, 28 January 2016 13:58)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?