Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Връзки с обществеността Новините Националният план за действие по заетост представен пред членовете на Комисията по заетост

Присъстващите представители на общини и институции на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие имаха възможността да се информират за приетите в края на 2015 г. изменения в Закона за насърчаване на заетостта. Директорат на Дирекция регионална служба по заетост Бургас Пенка Кирилова запозна членовете на Комисията с приетия само преди няколко дни /на 20.01.2016 г./ Национален план за действие по заетостта за 2016 година. Представи информация за актуалните програми и проекти за заетост и обучение, касаещи област Ямбол.

По стартиралите към момента програми област Ямбол ще се включи по програма Клио /за опазване паметниците на културата/ с един проект. До края на месец януари ще бъдат сключени всички договори с 12 младежи кандидатствали по програма Старт на кариерата на територията на областта. Над 7 млн. лв. ще бъдат разпределени по области за Регионалните програми за заетост. По Оперативна програма „Човешки ресурси“ има отворени две схеми, по които може да се кандидатства от реалния сектор и общини. Това са „Младежка заетост“ и „Обучение и заетост за младите хора“.

Последна промяна (Четвъртък, 28 Януари 2016 15:05)