Търсене
Вход потребителиЧетирима министри Ивелина Василева, Лиляна Павлова, Зорница Русинова и Десислава Танева, областните управители на Ямбол и Бургас Димитър Иванов и Вълчо Чолаков, кметове на общини и представители на бизнеса обсъдиха  в експозиционен център "Флора" възможностите за развитието на Югоизточния регион, който включва областите Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

Дискусията е част от кампанията "Региони в растеж" на вестник "24 часа", КРИБ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

"Членството на България в ЕС създаде много възможности за Бургаски региона. Затова за нас е изключително важно да чуем бъдещите тенденции по отношение на оперативните програми, както и предизвикателствата, пред които ще бъдем поставени след излизането на Великобритания от съюза", каза при откриването на форума домакинът Димитър Николов.

"За периода 2014-2020 г. предвидените средства за Югоизточен регион са 250 млн. лв.", обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя представи възможностите на ОП "Региони в растеж"  и допълни, че общата сума за България е 3 млрд. лв., като половината от тях са предвидени за общините, които трябва да изберат приоритетните си проекти. Останалите средства по програмата са за реформи в ключови сфери - професионалното образование в средните училища, спешната помощ, пътната инфраструктура и публично- частните партньорства, които ще създадат условия за градско развитие.

Министърът на земеделието Десислава Танева представи пред участниците програмата за развитие на селските райони, която предвижда инвестиции в инфраструктура, в агро-екология и климат, както и в подпомагане на бизнеса. Министър Танева отговори на въпроси, свързани с проблемите на пчеларите и рибарите в региона.

Министърът на Околната среда и водите Ивелина Василева представи възможностите на новата оперативна програма в областта на ВиК сектора и системите за отпадъци. 3,4 млрд. лв. са изплатени по ОП "Околна среда" за периода 2007-2013 г. Изградени са 2500 км. ВиК мрежа, както и 18 регионални системи за управление на битови отпадъци. 681 млн. лв. са инвестирани в екологични проекти, които са реализирани в Югоизточен планов регион. Най- голям бюджет в новата оперативна програма е предвиден за сектор ВОДИ. Новост в нея са проектите за управление на риска при наводнения и свлачища, както и тези, които касаят подобряване качеството на въздуха.

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова обяви, че предвидените средства за ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. са 2,3 млрд. лева. Бизнесът може да се възползва от 506 млн. лв. по програми за младежка заетост, за ново работно място и обучения. Предвидено е и финансиране на гъвкави възможности за заетост и обучения във фирми с променлива ангажираност.

Последна промяна (Сряда, 20 Юли 2016 11:04)