Търсене
Вход потребителиБългария разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги през настоящия програмен период на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на работно посещение в Ямбол. Със средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, за да може те да осигуряват не само място за пребиваване, но и да предлагат комплекс от образователни и здравни услуги и рехабилитация, както и възможност за подпомагане. В Ямбол министър Русинова посети Комплекс за социални услуги за деца и възрастни и подписа договор за финансиране на Общностен център за ранно детско развитие по ОПРЧР с кмета на общината, за да се окаже подкрепа на над 700 деца и техните родители. Стойността на проекта е 588 475 лв. Комплексът има детска градина и дава възможност за специфична работа с деца в уязвимо положение. Това един от най-сигурните начини за превенция на евентуалното им отпадане от училище. Така се минимизира рискът от безработица и се намаляват разходите за социалната система на по-късен етап, каза Русинова като посочи, че един от най-важните проблеми е отвореността на институциите и на публичната сфера към хората с увреждания. Русинова припомни, че институциите вече могат да кандидатстват за финансиране по проект „Красива България“ с предложения за изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания.
Стана ясно, че при интерес и от работодатели, и от младежи Министерството на труда и социалната политика има готовност да продължи да изпълнява Програмата за младежка заетост дори до 2018 година. Програмата за младежка заетост е една от инициативите, която стартира още в началото на програмния период и в началото наистина имаше част от процедурата, която забавяше и работодателите, и младежите. В момента процедурата е доста по-облекчена от гледна точка на документите, които се подават от работодателите и от там възможността младежите да се включат, коментира министър Русинова. По думите ѝ фактът, че в момента над 8300 младежи са на стажове и около 40% от тях остават да работят показва ефективността на програмата. Министърът на труда и социалната политика каза още, че по Програмата за младежка заетост вероятно ще бъде разширена, за да може освен работодателите от частния сектор в нея да се сключат и администрациите.
Социалният министър допълни, че отпадането от училище е един от най-големите рискове, които след след това водят до безработица и отпадане от пазара на труда. Затова Министерството на труда и социалната политика подкрепя всички 68 общини през следващите две години с около 30 милиона лева, за да продължат работата в Центровете за ранно детско развитие, които имат на териториите си. Русинова заяви, че е поела ангажимент до края на годината да има изцяло нов Закон за социалните услуги,с който дейностите, свързани с подобряването на социалното включване, здравеопазване, образование да се случват по едно и също време на едно и също място. Министър Зорница Русинова съобщи също, че за пръв път от 11 години нивото на безработица в България е под средно европейското - малко над 7%. Въпреки това обаче проблемите и предизвикателствата на пазара на труда не са малки, отбеляза Русинова. Тя отбеляза, че една от основните теми, по които работи социалното министерство и с работодатели, и с местните власти е за обучение на квалифицирани кадри, коментира министърът.
Русинова посочи, че в България в момента съществува предимно икономическа мобилност - хората се местят там, където има работа, предимно в големите градове, като допълни, че от следващата година ще бъде стимулирана т. нар. "географска мобилност", като Министерството на социалната политика ще подпомага в първата една година хора, които са си намерили постоянна работа до 50 км от местоживеенето им. Помощта ще е до 200 лева, което ще включва плащане на наем за жилище, плащане на такса за детска градина и други режийни разходи. До момента такъв пакет са заявили 2000 човека.

Последна промяна (Вторник, 02 Август 2016 08:38)