Търсене
Вход потребителиПървото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2016година, председателстван от областния управител на област Ямбол г-н Димитър Иванов, ще се проведе на 2 септември, петък от 10.00 часа в залата на Областна администрация Ямбол.

Представители на четирите области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол ще обсъдят новите възможности за Югоизточен район по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., представяне Наредби за условията и реда за изготвяне, съгласуване и приемане на концепцията за пространствено развитие.