HOME Councils and committees Областен съвет за намаляване на риска при бедствия
There are no translations available.

 

СЪСТАВПредседател: Димитър Ангелов Иванов – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Комисар Кольо Георгиев Гяуров – ВПД  Директор на РД Пожарна безопасност и защита на населението – Ямбол
Секретар: инж. Недко Пашелиев – Главен специалист по ОМП в ОА – Ямбол

Членове:
1.    Старши комисар Генчо Г. Иванов – Директор на ОД на МВР – Ямбол
2.    Полковник Валентин Желязков Иванов – Командир на Военно формирование 26030 Безмер
3.    Подполковник Атанас Спасов Георгиев – Командир на Военно формирование 52 590 – Кабиле
4.    Стоян Димитров – Директор на ТД „Национална сигурност” Ямбол
5.    Комисар Деян Моллов – Директор на РД „Гранична полиция” Елхово
6.    инж. Галин Костов – Директор на Областно пътно управление Ямбол
7.    инж. Георги Георгиев – Ръководител на ЕСО ЕАД, МЕП – Ямбол
8.    инж. Светлин Иванов Динев – Представител на ЕВН България-АД Пловдив
9.    инж. Стоян Йорданов Радев – Управител на  „ВиК” ЕООД Ямбол
10.    инж. Васил Димитров Василев – Н-к отдел „Кабелни мрежи”към БТК АД АР Изток-регион Ямбол
11.    д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ – Ямбол
12.    Д-р Никол Василева Ковачева – Директор на ЦСМП - Ямбол
13.    Красимир Стоилов – Началник на Регионално управление на образованието-Ямбол
14.    инж. Стоян  Костов Стоянов – Ръководител на ХТР – Ямбол на „Напоителни системи” ЕАД
15.    инж.Галина Мартинова – Директор на Държавно горско стопанство „Тунджа” – Ямбол
16.    инж. Николай Мишинев – Директор на Държавно горско стопанство  Елхово
17.    Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК Ямбол

18.    инж. Димитър Алексиев Данев – Главен експерт в община Ямбол
19.    д-р Данаил Георгиев Ибришимов – Председател на Общински съвет Ямбол
20.    Андон Георгиев Кръстев – Секретар на Община „Тунджа”
21.    Иван Димитров Георгиев – Представител на Общински съвет „Тунджа”
22.    Пепа Петрова Кючукова – Заместник-кмет на община Елхово                                                                
23.    Кирил Стоянов Киров – Представител  на Общински съвет Елхово
24.    Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
25.    Димчо Атанасов Стойков – Представител на Общински съвет Стралджа
26.    Лиляна  Димитрова Атанасчева – Специалист „Гражданска защита и ОМП” в община Болярово
27.    Димитър Михов Драгоманов – Представител на Общински съвет Болярово

 
 

Last Updated (Tuesday, 04 July 2017 09:32)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?