Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Административно обслужване и административни услуги е-УСЛУГИ

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  >> ВХОД

Електронни административни услуги предоставяни от Областна администрация Ямбол:

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или отписване на имота от актовите книги
1972 Certifying the existence or absence of a deed of government title over a particular property or whether the property has been written off the title records

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1979  Issuance of certificates about the existence or absence of title restitution claims

Последна промяна (Петък, 13 Март 2020 17:19)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?