Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Административно обслужване и административни услуги Предоставяне на достъп до обществена информация
Област на функционална компетентност АПОФУС
Нормативно oснование Закон за достъп до обществена информация
Необходими документи Заявление
Срок на изпълнение 14 дни съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ
Такса Съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. според вида на носителя на информация

изтегли заявление>>

Последна промяна (Понеделник, 13 Февруари 2017 18:05)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?