Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Съдържание
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Правилник
Информация и решения
Планове и стратегии
Всички страници

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол

Секретар: Цветелина Калчева – специалист при Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Илиана Бицова – Зам. кмет на община  Ямбол
2.Станчо Ставрев – Зам.-кмет на община „Тунджа“
3.Венета Димитрова  – Секретар на община Елхово
4.Весела Драмжиева – Младши експерт „Хуманитарни дейности“ при община Стралджа
5.Мария Чанева – Секретар в община Болярово
6.Станимир Дараджанов – Началник сектор „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Ямбол
7.Ваня Димитрова  –  Старши експерт в  РУО – Ямбол
8.д-р Зоя Кривошиева – Директор дирекция „Медицински дейности“ -  РЗИ – Ямбол
9.Величка Кръстева – Началник на отдел “Статистически изследвания“ - Ямбол на ТСБ - Югоизток
10.Стоян Кунев –  Директор на ОД „Земеделие” – гр. Ямбол
11.Теменужка Юрукова  – Гл. експерт „Социално подпомагане“ при РД „Социално подпомагане” – гр. Ямбол
12.Злати Христов – Представител  на РИОСВ – Стара Загора
13.инж. Пенка Марова - Дичева – Инспектор в РДНСК – Ямбол
14.Иван Георгиев – Ръководител лаборатория при „ВиК” ЕООД  – Ямбол
15.Кина Асенова – Здравен медиатор, член на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”Последна промяна (Сряда, 01 Август 2018 09:10)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?