Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Съдържание
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Правилник
Информация и решения
Планове и стратегии
Всички страници

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол

Заместник- председател: Стойка Димитрова – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Цветелина Калчева – специалист при Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община  Ямбол
2.Татяна Стоянова – началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ в община Тунджа
3.Венета Димитрова  – секретар на община Елхово
4.Живка Йорданова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в община Стралджа
5.Ана Минчева – представител на община Болярово
6.Петко Петков – инспектор в отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР Ямбол
7.Ваня Димитрова  –  старши експерт в  РУО Ямбол
8.д-р Зоя Кривошиева – директор дирекция „Медицински дейности“ РЗИ Ямбол
9.Красимира Георгиева – главен експерт в отдел “Статистически изследвания“ Ямбол на ТСБ - Югоизток
10.Стоян Кунев –  директор на ОД „Земеделие”  Ямбол
11.Теменужка Юрукова  – главен експерт „Социално подпомагане“ при РД „Социално подпомагане” Ямбол
12.Злати Христов – представител  на РИОСВ Стара Загора
13.Кремена Коларова – старши инспектор в РДНСК Ямбол
14.Цветан Съйков – ръководител отдел „Продажби“ при ВиК ЕООД Ямбол
15.Кина Асенова – здравен медиатор, представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” ЯмболПоследна промяна (Петък, 03 Април 2020 13:45)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?