Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия
Съдържание
Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия
Правилник
План за защита на населението в Ямболска област при бедствия
Решения
Всички страници

СЪСТАВ

Ръководител: Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол

Заместник-ръководител: Волен Дичев  – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: главен инспектор Живко Бянов – началник сектор в РД ПБЗН-Ямбол

Членове:

1. Недко Пашелиев – главен специалист ОМП в  Областна администрация Ямбол
2. комисар Генчо Иванов – директор на Областна дирекция на МВР – Ямбол
3. комисар Кольо Гяуров – ВПД Директор  на  РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Ямбол
4. полк. Валентин Иванов – командир на военно формирование 26 030 - Безмер
5. Деян Моллов – Директор на Регионална дирекция „Гранична Полиция” - Елхово
6. подп. Атанас Георгиев – командир на военно формирование 52 590
7. инж. Галин Костов – директор на „Областно пътно управление” - Ямбол
8. инж. Георги Георгиев – ръководител на ЕСО ЕАД, МЕП - Ямбол
9. инж. Светлин Динев – представител на „ЕВН България Електроразпределение” АД - Пловдив
10. инж. Стоян Радев – управител на „В и К” ЕООД - Ямбол
11. инж. Васил Василев – Началник отдел „Кабелни мрежи” към БТК АД - АР Изток - регион Ямбол
12. д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ - Ямбол
13. д-р Никол Ковачева – директор на ЦСМП - Ямбол
14. Красимир Стоилов – началник на Регионален инспекторат по образованието - Ямбол
15. инж. Стоян Стоянов – ръководител на ХТР Ямбол, клон Средна Тунджа на „Напоителни системи” ЕАД
16. инж. Галина Мартинова – директор на Държавно горско стопанство   „Тунджа” - Ямбол
17. Димитър Данев – главен експерт в община Ямбол
18. Андон Кръстев –  секретар на община Тунджа
19. Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово
20. Гроздан Иванов  – зам. кмет на община Стралджа
21. Нина Терзиева – зам. кмет на община Болярово

ІІ. Секретарят на щаба да изготви Схема за оповестяване на членовете на щаба.
ІІІ. След получаване на сигнал „Бедствие” от дежурния в ОЦ,  членовете на щаба са длъжни да се явят в залата на І етаж в сградата на Областна администрация. Времето за явяване в работно време е до „Ч” + 20 мин., а в извънработно време – до „Ч” + 60 мин.
ІV. Членовете на щаба са длъжни да участват в обучения, тренировки и учения, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за защита при бедствия, след оповестяване от дежурния в ОЦ на РД „ПБЗН” или писмена покана от ръководството на щаба.
V. При необходимост в състава на щаба могат да бъдат включени специалисти от други институции и организации.
VІ. В неотложни случаи членовете на щаба могат да упълномощават други длъжностни лица от съответното ведомство да ги представляват, като уведомяват за това Секретаря на щаба.
Отменям заповед № РД 01/00028 от 15.05.2017 г. на Областен управител на област Ямбол.
С настоящата ми заповед да се запознаят всички членове на щаба.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Павлина Пенева – Главен секретар на област Ямбол. 

План за защита на населението в Ямболска област при бедствия:

 

 

Обща част

План за защита на населението при земетресение

План за защита на населението при наводнение

План за защита на населението при снегонавявания

План за защита на населението при ядрена и радиационна авария

План за защита на населението при инциденти и аварии с опасни вещества и материали


РЕШЕНИЯ

Заповед РД01/0085-04.12.2014 г. относно въвеждане в изпълнение плана за защита при бедствия в област Ямбол

Взети решения на заседание на щаба за кординация на СНАВР от 15.02.2010 г.

1. Да се извършва непрекъснато наблюдение по график на язовирите и нивото на река Тунджа.Информацията да се свежда до ОбСС и ОСС.

2. Да продължи изграждането на предпазни диги в района на гр.Елхово, помпената станция в района на Стралджа и на други застрашени места , както и скъсване на дигата на р.Мочурица.

3. Да се подържа непекъсната готовност за евакуация на част от населението в застрашените места.

Последна промяна (Понеделник, 03 Юли 2017 12:11)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?