HOME Съобщения
There are no translations available.

Проект на бюджет за 2017 г.

 
There are no translations available.

Писмо до МОСВ 19.07.2016 г.

Писмо до МРРБ 19.07.2016 г.

Покана до  кметове 19.07.2016 г.

 
There are no translations available.

Писмо до МОСВ 26.04.2016 г.

Писмо до МРРБ 26.04.2016 г.

Покана до  кметове 26.04.2016 г.

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МОСВ

Покана за заседание до МРРБ

Покана за заседание до Кметовете на общини


Договор

 
There are no translations available.

Протокол от проведен конкурс за длъжността ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД  Ямбол

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?