HOME Съобщения
There are no translations available.

Уведомително писмо до МРРБ и МОСВ

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МОСВ

Покана за заседание до МРРБ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МОСВ

Покана за заседание до МРРБ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
There are no translations available.

Включване на допълнителна точка в дневен ред в поканата до МОСВ и МРРБ

Включване на допълнителна точка в дневен ред в поканата  до кметовете на общините в област Ямбол

 
There are no translations available.

Покана за заседание до МОСВ

Покана за заседание до МРРБ

Покана за заседание до Кметовете на общини

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?