Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
I am not familiar
37  40.2%
Completely familiar
35  38%
I don’t think I am completely familiar
20  21.7%

Number of Voters  :  92
First Vote  :  Monday, 25 February 2013 15:38
Last Vote  :  Monday, 04 November 2019 09:40