Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
I am not familiar
37  39.4%
Completely familiar
36  38.3%
I don’t think I am completely familiar
21  22.3%

Number of Voters  :  94
First Vote  :  Monday, 25 February 2013 15:38
Last Vote  :  Wednesday, 15 January 2020 20:14