Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Не съм запознат.
37  39.8%
Напълно съм запознат.
35  37.6%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
21  22.6%

Брой гласували  :  93
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 15:38
Последно гласуване  :  Четвъртък, 05 Декември 2019 15:34