Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Напълно съм запознат.
37  38.5%
Не съм запознат.
37  38.5%
Не смятам, че съм достатъчно запознат.
22  22.9%

Брой гласували  :  96
Първо гласуване  :  Понеделник, 25 Февруари 2013 17:38
Последно гласуване  :  Понеделник, 29 Юни 2020 11:11