Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
Completely familiar
37  38.5%
I am not familiar
37  38.5%
I don’t think I am completely familiar
22  22.9%

Number of Voters  :  96
First Vote  :  Monday, 25 February 2013 17:38
Last Vote  :  Monday, 29 June 2020 11:11