Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?
I am not familiar
37  39.8%
Completely familiar
35  37.6%
I don’t think I am completely familiar
21  22.6%

Number of Voters  :  93
First Vote  :  Monday, 25 February 2013 15:38
Last Vote  :  Thursday, 05 December 2019 15:34