РЕГИСТЪР НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ -  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.