ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА 2014 Г.