ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 Г.