ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ЗА 2016 Г.