Доклад за дейността на Областна администрация- Ямбол за 2007г.  изтегли>>>