ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ ПРЕЗ 2012 Г.