There are no translations available.

 

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността  Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
 
 
Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

 
1.   Йорданка Митева Касидова
 
2. Николинка Вълкова Русева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  16 септември 2011 год. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 

 
Председател:………………………………….
                                               
    (Нели Кадиева)

Last Updated (Wednesday, 07 September 2011 15:20)