There are no translations available.

С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността Старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

1. Илия Андонов Илиев

2. Величко Димитров Гаджонов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 08 декември 2011 год. (четвъртък) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 
Председател:………………………………….
                                  (Павлина Пенева)

Last Updated (Tuesday, 29 November 2011 10:36)