There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността Старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
 
 
1. Боряна Росенова Иванова -
 
Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за професионален опит или ранг
                                                                           
Председател:………………………………….
                                               
                                  (Павлина Пенева)

Last Updated (Tuesday, 29 November 2011 10:44)