There are no translations available.

С П И С Ъ К

НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността  Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 

1. Деян Михайлов Донев -  Представените документи не отговарят на обявените минимални изисквания за професионален опит или присъден ранг

Last Updated (Friday, 23 March 2012 10:52)