There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Областен управител на област Ямбол съобщава на Величка Георгиева Проданова, наследник на Митра Стоянова Минчева, че във връзка с постъпило в Областна администрация – Ямбол искане за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗИД на Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, с  вх. № 94ММ/0009 от 23.03.2011 г. на Митра Стоянова Минчева, в качеството на наследник на Гана Георгиева Трънкова, е издадена Заповед № АПО 02/0001 от 18.01.2013 година.

            Заповедта и цялата преписката са на разположение на заинтересованото лице в сградата на администрацията всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщението е поставено на таблото за обявления в сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и интернет страницата на Областна администрация - Ямбол, тъй като заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес.


Дата: 27.03.2013 г.

Last Updated (Wednesday, 27 March 2013 14:46)