Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до РАДКА петрова младенова


Във връзка с постъпило в Областна администрация – Ямбол искане за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗИД на Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, с  вх. № 91/0114 от 30.06.2011 г. на Радка Петрова Младенова и Младен Петров Младенов, в качеството на наследници на Петър Младенов Иванов, е издадена Заповед № АПО 02/0034 от 27.03.2013 г., с която искането е отхвърлено като неоснователно. Заповедта и цялата преписката са на разположение на заинтересованото лице в сградата на администрацията всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщението е поставено на таблото за обявления в сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и интернет страницата на Областна администрация - Ямбол, тъй като заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес.

 

Дата: 11.04.2013 г.

Последна промяна (Четвъртък, 11 Април 2013 11:37)