ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


„Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване на
коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с. Завой, община
„Тунджа” от ПК10 до ПК15, с дължина 775 м”

Договор