Съобщение за отлагане на насроченото за 30.01.2015 г. заседание на Асоциацията по ВиК