Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД  Ямбол