Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини