ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

Социално-икономически профил на област Ямбол

СВОБОДНИ ТЕРЕНИ:
Община Ямбол
Община Тунджа
Община Елхово
Община Стралджа

НАСЕЛЕНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Население в област Ямбол по общини
Пазар на труда
Данни от преброяване 2011 за област Ямбол

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Информационен бюлетин на Българската агенция за инвестиции – юни 2014

Информационен бюлетин на Българската агенция за инвестиции – август 2014